GEPARD

GEPARD

Angielska nazwa cheetah pochodzi z języka hindi od słowa cita (plamisty). Naukowego opisu gatunku dokonał w drugiej połowie XVIII wieku Schreber, ale gepardy byty dobrze znane ludziom już od głębokiej starożytności, ponieważ dawały się fatwo oswajać i przysposabiać do …