Ciąża u kotów

Ciąża u kotów. Podobnie jak u innych ssaków wyższych (łożyskowych), ciąża u kotów rozpoczyna się zapłodnieniem komórek jajowych w jajowodzie, a kończy porodem. Koty mają macicę dwurożną, a zagnieżdżenie (implantacja) zarodków następuje w jednym lub obu jej rogach. Ciąża kotów bywa pojedyncza lub (częściej) mnoga. Najwięcej zarodków (później płodów) – do kilkunastu – zdarza się u kotów domowych. W takim wypadku kotka porusza się z dużym trudem i narażona jest na liczne niebezpieczeństwa. Czas trwania ciąży wynosi zależnie od gatunku od 58 dni (np. u kota czarnołapego) do ponad 110 dni (u gatunków wielkich). W końcowym okresie ciąży samica wybiera sobie miejsce na gniazdo.

dymorfizm płciowy –  Jest to odmienność wyglądu i budowy ciała samców i samic. U znacznej większości gatunków kotów dymorfizm płciowy zaznacza się słabo. Najczęstszym przejawem dymorfizmu płciowego są większe rozmiary samców, szczególnie u największych rodzajów kotów. U niektórych gatunków (np. rysiów, manuli, kotów domowych) samce mają większe bokobrody. Najistotniejsze różnice, wykorzystywane przez koty (zwłaszcza mniejsze gatunki) do rozpoznawania płci współplemieńca, występują w sferze fizjologicznej (zapachy) i behawioralnej (zachowanie). Najwyraźniejszy dymorfizm występuje u lwów. Dorosłe samce tego gatunku mają ciemno zabarwioną grzywę okalającą oblicze i sięgającą po łopatki, mostek, a czasem środek piersi,

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *