Antropomorfizacja „Uczłowieczanie”

Antropomorfizacja „Uczłowieczanie”, przypisywanie innym istotom cech ludzkich. Chociaż morphe po grecku znaczy kształt, antropomorfizacja zwierząt jest pojęciem odnoszącym się do upatrywania głównie w ich zachowaniu pobudek rozumowo-intelektualnych, do których nie są one zdolne. Wyniki badań prowadzonych w ostatnich dziesięcioleciach nad …