Rozmieszczenie geograficzne kotów

Rozmieszczenie geograficzne kotów. Reprezentanci rodziny kotów występują niemal w całym Starym i Nowym Świecie z wyjątkiem obu obszarów biegunowych, rejonu australijskiego, Madagaskaru, Antyli, Grenlandii, Islandii, Spitsbergenu i niektórych pozapolinezyjskich wysp oceanicznych (z wyjątkiem kotów domowych, które zostały przez ludzi rozsiedlone …