RYŚ IBERYJSKI, RYŚ CĘTKOWANY

RYŚ IBERYJSKI, RYŚ CĘTKOWANY

Ryś iberyjski został opisany w 1827 roku przez Temmincka. W późniejszym okresie kilkakrotnie kwestionowano jego odrębność taksonomiczną, zaliczając go do rysiów eurazjatyckich. Jednakże zarówno szczegółowe pomiary czaszki, jak i badania genetyczne wykazały, że ryś iberyjski stanowi …